Christmas concertos

DSpace Repository

Christmas concertos

Show full item record

Title: Christmas concertos
Autor/ Compositor: Arcangelo Corelli; Tomaso Albinoni; Francesco Manfredini; Giuseppe Torelli; Johann Pachelbel; Antonio Vivaldi
Intérprete/ Colaborador: Varios Artistas
Código CDU: Nav. 52
Forma Musical: Música navideña


Files in this item

Files Length Size Format View Description
1. Concerto Gro ... ] Vivace Grave Allegro.mp3 3:15 3.597Mb mp3 audio .Mp3
2. Concerto Gro ... Adagio Allegro Adagio.mp3 3:45 4.081Mb mp3 audio .Mp3
3. Concerto Gro ... r op.6 no.8 [3] Vivace.mp3 54 1008.Kb mp3 audio .Mp3
4. Concerto Gro ... op.6 no.8 [4] Allegro.mp3 1:39 1.846Mb mp3 audio .Mp3
5. Concerto Gr ... 8 [5. Pastorale Largo.mp3 4:28 4.894Mb mp3 audio .Mp3
6. Concerto gro ... 1 no.8 [1] Largo Grave.mp3 3:14 3.259Mb mp3 audio .Mp3
7. Concerto gro ... no.8 [2] Poco allegro.mp3 1:45 1.895Mb mp3 audio .Mp3
8. Concerto gro ... op.1 no.8 [3] Andante.mp3 4:00 4.344Mb mp3 audio .Mp3
9. Concerto gro ... , op.1 no.8 [4] Vivace.mp3 1:25 1.534Mb mp3 audio .Mp3
10. Concerto gr ... .1 no.8 [5. Pastorale.mp3 4:26 4.758Mb mp3 audio .Mp3
11. Concerto gr ... 12 [1] Pastorale Largo.mp3 4:16 4.719Mb mp3 audio .Mp3
12. Concerto gr ... , op.3 no.12 [2] Largo.mp3 2:32 2.784Mb mp3 audio .Mp3
13. Concerto gr ... op.3 no.12 [3] Allegro.mp3 2:28 2.755Mb mp3 audio .Mp3
14. Concerto in ... 1] Grave Vivace Adagio.mp3 3:24 3.885Mb mp3 audio .Mp3
15. Concerto i ... no.6 [2] Largo Adagio.mp3 2:57 3.305Mb mp3 audio .Mp3
16. Concerto in G minor, op.8 no.6 [3] Vivace.mp3 1:36 1.837Mb mp3 audio .Mp3
17. Adagio in G minor.mp3 6:48 7.574Mb mp3 audio .Mp3
18. Canon & Gigue in D major.mp3 8:03 9.455Mb mp3 audio .Mp3
19. The Four Se ... [1] Allegro non molto.mp3 3:26 3.838Mb mp3 audio .Mp3
20. The Four Se ... r, op.8 no.4 [2] Largo.mp3 1:45 1.955Mb mp3 audio .Mp3
21. The Four Se ... op.8 no.4 [3] Allegro.mp3 2:53 3.208Mb mp3 audio .Mp3
Christmas Concertos.pdf 1.020Mb PDF .pdf

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record